Doğum oranı Nedir? Doğum oranı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Doğum oranı nedir? Bir ülkedeki doğumların sayısal durumu Doğum oranı

kelimenin ingilizcesi: n. birthrate, natality Doğum oranı ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Birth rate) Her bin kişilik nüfus başına ortalama canlı doğum sayısı. Genellikle ülkeler arasmda nüfus artış hızlarının kaba bir göstergesi olarak kullanılır. Sanayileşmiş ülkelerde doğum oranları giderek düşüyor. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerde çok yüksektir. Bu yüksek artış hızını düşürmek için az gelişmiş ülkelerde aile; planlaması büyük önem taşımaktadır. Dünya nüfusundaki hızlı artışta modern tıbbın gelişmesi, dolayısıyla insan ömründeki artışların katkısı önemlidir. Bununla birlikte, asıl neden yüksek doğum oranlarıdır. Kaba doğum oranlarının yanında, nüfusun bileşimi (örneğin yaş, renk gibi) dikkate alınarak ayrıntılı oranlar da hesaplanabilir. Doğum oranlarının trendi gelecekteki nüfus artışının hesaplanması bakımından da önem taşır (Bkz. Doğurganlık Oranı).