Doğal sayı Nedir? Doğal sayı Anlamı ve Hakkında Bilgi

S. GelenDoğal sayı nedir? 0’dan sonsuza kadar olan sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar “N” ile gösterilir Doğal sayılar negatif sayı değeri almazlar. Doğal sayılar kümesi “D” harfi ile gösterilir. Çift doğal sayılar nedir? İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar denir. Örneğin: 2, 4, 6, 8. Çift doğal sayılar “2” biçiminde gösterilir. Tek doğal sayılar nedir? Çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir. Örneğin: 3, 5, 7, 9. Tek doğal sayılar “2+1” biçiminde gösterilir. Doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki fark nedir? Doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki fark şudur; Doğal sayılar dan başlarlar, sayma sayıları ise “1” itibaren başlarlar.