Nedir ?

Dispne/Nefes Darlığı Nedir, Nedenleri, Hastalıkları, Çeşitleri

Dispne ya da nefes darlığı kişinin zorlukla nefes alıp vermesi halidir, yani nefes almada zorlanma demektir. Birçok hastalıkta görülebilen yaygın bir semptomdur. En sık görüldüğü tıbbi durumlardan bazıları; anemi, yoğun egzersiz, kardiovasküler hastalıklar, hipertiroidi, obezite.

Nefes darlığının, kökeni somatik veya ruhsal olabilir. Solunum ritminin azalması veya çoğalması da, nefes darlığıyla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Pulmoner hipertansiyon gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Akciğer hastalıkları

Obstriktif akciğer hastalıkları

 • Astım
 • Bronşit
 • KOAH
 • Kistik fibroz
 • Amfizem
 • Alerji nedeniyle larinks ödemi olması
 • Hookworm hastalığı (ankilostomiyazis)

Akciğer parankimi ve plevra hastalıkları

Enfeksiyonlar

 • Şarbon (etkeni: Bacillus anthracis)
 • Pnömoni

Non-enfeksiyöz

 • Atelektazi
 • İnterstisyel akciğer hastalığı
 • Akciğer kanseri
 • Plevral efüzyon
 • Pnömokonyoz
 • Pnömotraks
 • Pulmoner ödem
 • Sarkoidoz

Pulmoner vasküler hastalıklar

 • Pulmoner emboli
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Superior vena cava sendromu

Azalmış solunuma neden olan diğer durumlar

Havayolu obstrüksiyonları

 • Larinks veya farinks kanseri
 • Pulmoner aspirasyon
 • Epiglottitis

Diyafram bozuklukları

 • frenik sinir lezyonları
 • Polikistik karaciğer hastalığı
 • Diyafram tümörleri

Göğüs hacmini azaltan durumlar

 • Kırık kaburga
 • Obesite
 • Hamilelik
 • Pektus ekskavatum
 • Skolyoz

Kardiyovasküler sistem bozuklukları

 • Kardiyomiyopati
 • Konjenital kalp hastalığı
 • CREST sendromu
 • Kalp yetmezliği
 • İskemik kalp hastalığı
 • Malign hipertansiyon
 • Perikard bozulukları:
  • Kardiyak tamponad
  • Konstriktif perikadit
  • Perikardiyal efüzyon
 • Pulmoner ödem
 • Pulmoner emboli
 • Valvuler kalp hastalıkları

Kan ve metazbolizma bozuklukları

 • Anemi
 • Hipotiroidi
 • Metabolik asidoz
 • Sepsis
 • Lösemi

Solunumu etkileten kas ve sinirleri etkileyen bozukluklar

 • Amyotrofik lateral skleroz
 • Guillain-Barré sendromu
 • Multipl skleroz
 • Miyastenia gravis
 • Eaton-Lambert sendromu

Psikolojik durumlar

 • Anksiyete bozuklukları
 • Panik atak

İlgili Makaleler