Disekonomiler Nedir? Disekonomiler Anlamı ve Hakkında Bilgi

30

Disekonomiler nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Diseconomies) Firmanm üretim hacminin belirli bir düzeye ulaşmasından sonra ortaya çıkan maliyetleri artırıcı etkileri ifade eder. Bunlar içsel disekonomiler ve dışsal disekonomiler diye ikiye ayrılabilir. İçsel disekonomiler, bir firmanın kendi üretim artışlarının, onun maliyetleri üzerinde doğurduğu olumsuz etkileri kapsar. Bunun bir göstergesi, büyük ölçekli faaliyetleri koordine etmenin güçlükleri, yönetim ve hiyerarşide uzama ve aşın bürokrasi dolayısıyla birim başına düşen yönetim giderlerindeki artıştır. Modem işletmeler, yönetim fonksiyonlarında uzmanlaşmaya giderek ve bilgisayar kullanımıyla bu güçlükleri önlemeye çalışmaktadırlar. Dışsal disekonomiler ise (Bkz. Dışsal Ekonomiler) aynı konuda faaliyet gösteren bir grup firmanın büyümesi dolayısıyla, bu büyümenin gruptaki bir veya birkaç firma üzerinde doğurduğu maliyeti artırıcı etkileri ifade eder. Bunlar da parasal veya teknolojik olabilirler. Parasal dışsal disekonomiler arasında, örneğin endüstri talebindeki artış dolayısıyla girdi fiyatlarındaki artışlar sayılabilir. Teknolojik olanlara örnek ise çevre kirliliği, trafik sorunları, alt yapı yetersizliği, v.s. gösterilebilir.