Dışa bağımlılık Nedir? Dışa bağımlılık Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dışa bağımlılık nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Dependence on foreign trade) Bir ülke belirli malların üretimini gerçekleştirebilmek için gerekli makine ve donatım gibi yatırım mallarının ya da mevcut tesislere ham madde ve ara mallarının ancak ithalat yoluyla yurt dışından sağlanabilmesi, bu malların yurt içinde üretilememesi. Aynı durum üretim teknolojisi açısından da söz konusudur. Genellikle az gelişmiş ülkeler sanayileşmeleri açısından ithalata büyük ölçüde bağımlıdırlar. Bazı gelişmiş ülkeler de sanayilerinin ihtiyacı olan ham maddeler açısından doğal kaynak zengini az gelişmiş ülkelere bağımlı durumdadır. Bunun açık bir örneği petroldür. Dışa bağımlılık sadece ithalat yönünden olmaz, ihracat için de söz konusudur. Örneğin dünya pazarları için üretim yapan ülkeler dış piyasalara bağımlıdırlar. Bugün hiç bir ülkenin şu veya bu şekilde diğerlerine bağımlı olmaması mümkün değildir. Ancak sorun bir derece sorunudur. Bazılarında bu bağlılık çok daha fazladır. Genellikle küçük ülkelerin dışa bağımlılığı daha yüksektir. Aşırı ölçüde dışa bağımlı olmak ekonomiyi dış piyasanın istikrarsızlıklarına karşı korumasız durumda bırakabilir.