Nedir ?

Didaktik Yazı Nedir Ne Demektir, Anlamı

Birşey öğretmek, bir bilgi vermek maksadiyle yazılan yazılara da didaktik yazı denir. Didaktik olma niteliğini hemen hemen bütün yazılar taşır. Meselâ roman, hikâye, tiyatro; makale, fıkra, sohbet, hâtıra, seyahat, mektup, biyografi, bibliyografya v.b. gibi edebî yazı türleriyle bütün ilmî eserler, didaktik vasıf taşırlar. Çünkü hemen hepsi bir bilgi vermek amacını güderler.