Devletler özel hukuku Nedir? Devletler özel hukuku Anlamı ve Hakkında Bilgi

44

Devletler özel hukuku nedir? (Ticari terimler kategorisi) (International Private Law) Farklı devletlerin uyruğunda bulunan kişiler arasında özel hukuk ilişkilerine, hangi devletin hukuk kurallarını uygulanacağı sorunuyla ilgilenen hukuk dalıdır. Örneğin bir Amerikalı ile evli bir Türk vatandaşı ölünce mirasının dağıtımında hangi ülke yasaları uygulanacaktır? Bu ve bunun gibi konulan kapsar. Devletler Özel Hukuku’nun kuralları ulusal yasalardan kaynaklanmakta ya da bu amaçla yapılan uluslararası antlaşmalarda yer almaktadır.