Devletler hukuku Nedir? Devletler hukuku Anlamı ve Hakkında Bilgi

89

Devletler hukuku nedir? (Ticari terimler kategorisi) (International Law) Buna Devletler Genel Hukuku da denebilir. Bağımsız devletler arasındaki ilişkileri, uluslararası kuruluşlann işleyişini, bu kuruluşlarla devletler arasmdaki hak ve yetkileri, karasulan, açık denizler ve hava sahası ile ilgili yasal düzenlemeleri inceleyen hukuk dalı (Bkz. Devletler Özel Hukuku).