Denge Nedir? Denge Anlamı ve Hakkında Bilgi

Denge nedir? Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi bir noktaya göre momentlerinin toplamının sıfır olması hali Denge halinde bulunan bir cismin ivmesi de sıfırdır. Dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği müddetçe cisim denge halini bozmaz. Bir cismin denge halini bozmaya çalışan kuvvetlere karşı koyan kuvvetler varsa, yani hariçten bir kuvvetin etkisiyle dengesi bozulan cisim, bu kuvvet kaybolduktan sonra tekrar denge haline gelebiliyorsa, bu cismin dengesine “kararlı denge” denir. Denge durumu bozulan cisim tekrar ilk denge durumuna gelemiyorsa, bu cismin dengesine de “kararsız denge” denir. Düz bir zemin üzerinde duran cisimlerin ağırlık merkezlerinden geçen çekül doğrultusu, cismin dayanma yüzeyinin içinde kalıyorsa, cisim devrilmez (Şekil A). İtalya’daki eğikliği ile meşhur Piza Kulesi bu sebeple halen devrilmeden durabilmektedir. Eğer ağırlık merkezinden geçen çekül doğrultusu dayanma yüzeyinin dışında kalıyorsa, cisim devrilir (Şekil B). NOT: ŞEKİL VAR…(Ave B) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sözlüklerde geçen anlamı : “denge” ne demek?1. Birbirine karşıt iki kuvvetin eşitliğiyle elde edilen yerleşik konum, durma hali, muvazene;

2. Bir nesnenin ya da bir insanın devrilmeden durma hali, muvazene; siyasal güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. 3. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar; ekonomik yaşamın uyumlu düzeni. Cümle içinde kullanımı Ruhsal denge. Denge

kelimenin ingilizcesi: [Denge] n. balance, equilibrium, equilibration, equation, stability, countenance, counterpoise, easiness, equipoise, poise n. bale, large package, equal, match, matching, coequal, counterpoise Benzer bağlantılar denge kalası, denge taşı Denge ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Equilibrium) Bir ekonomik sistemde birbirine ters yönlü güçlerin eşitlenmesi dolayısıyla net değişme eğiliminin sıfır olması durumu. Bütün önemli değişkenlerin, belirli zaman süresi boyunca, bir hareketlilik göstermediği ekonomik sistemler dengede kabul edilebilir. Örneğin cari fiyattan alıcıların almak istedikleri miktar tam olarak satıcıların satmak istedikleri miktara eşit ise bumalın piyasası dengededir. Alıcı ve satıcıları tatmin eden bu tek fiyat Denge Fiyatıdır. Denge fiyatından alıcıların almak, satıcıların da satmak istedikleri ve ikisi birbirine eşit olan miktara da Denge Miktarı adı verilir. Arz ve talep koşulları değişmediği sürece, denge fiyatı da aynı kalır. Ancak bunların birisinde bir değişme olursa yine bu ikisini eşitleyen yeni bir denge oluşur. İktisatta denge kavramı yalnızca bir sonucun tanımlanması açısından değil, aynı zamanda değişmenin yönünü belirlemek açısından da önemlidir. Genellikle denge durumunu belirleyen dışsal faktörler sürekli bir değişme içerisindedir. O nedenle, çoğu kez dengeye hiçbir zaman ulaşılamaz. Ancak yine de ekonomik değişkenlerdeki değişmenin yönünü bilmekte yarar vardır. Ekonomik denge kararlı ve kararsız biçimlerde olabilir. Kararlı Denge durumunda, dengeden her hangi bir sapma değişkenleri yeniden başka bir denge noktasına götürücü, otomatik güçler doğurur. Örneğin talepteki bir artışın daha yüksek bir fiyattan yeni bir dengeye yol açması, ya da tersine, arzdaki bir artışın daha düşük fiyattan denge sağlanmasına neden olması gibi. Kararsız Denge durumunda ise denge noktasındaki herhangi bir sapma karşısında yeni bir dengeye ulaşılmaz, aksine giderek denge noktasından uzaklaşılır. Örneğin arz eğrisinin pozitif, talep eğrisinin negatif eğimli olduğu normal koşullar altında piyasa dengesi kararlı dengedir. Oysa arz eğrisi normal yani pozitif eğimli iken talep eğrisi de pozitif eğimli olursa denge kararsız olacaktır (Bkz. Dengesizlik).