Dekanlık Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

27

Edebiyatı soysuzlaştırdıkları öne sürülen sanatçı ya da akımlara verilen isim.