Değişmece Nedir? Değişmece Anlamı ve Hakkında Bilgi

66

Sözlüklerde geçen anlamı : “değişmece” ne demek?1. Bir sözcüğün ya da söz öbeğinin gerçek anlamı dışında, anlatımda bir anlam inceliği elde etme, söyleyişi daha etkili, daha çarpıcı kılma amacıyla gerçek anlamın dışında kullanılması, mecaz