David Malet Armstrong kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

David Malet Armstrong kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1926) Avustralyalı düşünür. Avustralya Özdekçiliği’nin başlıca temsilcilerindendir. Avustralya’da doğdu. Sydney, Oxford ve Mel­bourne üniversitelerinde öğrenim gördü. 1954’ten başlayarak Londra ve Melbourne üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulundu. 1964’ten beri Sydney Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür.

Armstrong çağdaş analitik yaklaşıma, bilgi felse­fesi, anlık felsefesi ve varlıkbilim alanlarında yazdığı kitaplarla katkıda bulunmuş bir felsefecidir. J.J.C. Smart gibi filozofları izleyerek Avustralya Özdekçi­liği adı verilen okulun en tanınmış adlarından biri olmuştur. Algı sorunu konusunda J.L. Austin’den esinlenen bir saf (veya “doğrudan”) gerçekçiliği sa­vunmaktadır. Fiziksel nesnelerin algıdan bağımsız olarak var olduklarını ve algıya, görüntü (appearance) gibi aracı bir ortam olmadan, doğrudan konu olduk­larını ileri sürer.

Anlık (zihin) konusunda da “felsefi davranışçı­lık” ve “özdeşlik savı” adıyla tanınan kuramları birleştirip bağdaştıran özdekçi bir yaklaşım geliştir­miştir. Anlıksal olarak nitelendirilen olguların fiziksel olgulara indirgenmesini amaçlayan çözümlemesine göre, herhangi bir kişinin belirli bir davranış eğilimi içinde olması, o kişinin belirli bir anlıksal durum içinde bulunmasını gerektirir. Bu anlıksal durum ise beyindeki bir durumla özdeştir. Başka bir söyleyişle anlık ve beyin özdeştir. Armstrong, varlıkbilimde tümeller sorununa “bilimsel gerçekçilik” adını verdiği bir çözüm önermektedir. Aristotelesçi yoruma yakla­şan bir a posteriori (deney sonrası) gerçekçiliği, deneyci epistemoloji (bilgi kuramı) ile bağdaştırmayı amaçladığı yapıtlarında bilimsel veriyi kendine çıkış noktası olarak almıştır.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983