Darbogaz Nedir? Darbogaz Anlamı ve Hakkında Bilgi

62

Sözlüklerde geçen anlamı : “darboğaz” ne demek?1. Kısık.

2. Toplumun, çözümlenmesinde güçlüklerle karşılaştığı bunalımlı durum Darboğaz

kelimenin ingilizcesi: n. bottleneck, defile, strait Darboğaz ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Bottleneck) Bir ekonominin döviz, ham madde, dış finansman gibi alanlarda karşılaştığı darlıklar, kıtlıklar ve arz yetersizlikleri. Genellikle, gelişme içerisinde olan bir ekonomide giderek ortaya çıkan daralmayı ifade eder. 0 nedenledir ki yabancı dildeki karşılığı “şişe-boynu” (bottleneck) anlamına gelir. Az gelişmiş ülkelerde döviz darboğazı kalkınmada karşılaşılan önemli sorunlardan birisidir. Kalkınma, sanayileşmiş ülkelerden makina, donatım ve ham madde ithaline bağlı olduğu için, döviz rezervleri üzerinde büyük baskı doğurur. O nedenle sağlam döviz kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin giderek döviz darboğazıyla karşılaşmaları adeta kaçınılmaz olur. Ham madde, döviz gibi alanlarda baş gösteren darboğazlar, ekonomide üretim hacminin de aniden düşmesine yol açar. Bu da ekonomide arzın daralmasına, enflasyonun şiddetlenmesine ve işsizliğin artmasına neden olur.