Cumhur Müezzinliği Nedir, Ne Demek, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Cumhur Müezzinliği,Türk dini mûsikisinde cami mûsikisine ait bir İcra tarzı.

“Topluca ve belli bir tertip üzere yapı­lan müezzinlik” anlamına gelir. Kadro­ları kalabalık olan büyük camilerde na­maz esnasında bütün müezzinlerin işti­rakiyle İcra edilirdi. Günümüzde nadi­ren bazı selâtin camilerinde görülen bu icra tarzı, müezzinlerin bazı ibareleri bir ağızdan koro halinde, bazılarını ise sıray­la nöbetleşe okumaları şeklinde yapılır­dı. Müezzinler için âdeta bir okul olan cumhur müezzinliği, vakit namazların­dan öğle, ikindi ve yatsı namazlarıyla te­ravih, cuma ve bayram namazlan esna­sında ve ayrıca mübarek gün ve gece­lerde icra edilirdi.

Büyük camilerde imamın namaz es­nasında aldığı tekbirler, uzakta bulu­nanların işitemeyeceği ve âmâların da göremeyeceği düşünülerek müezzinler tarafından tekrar edilmektedir. Gerek “tekbir alma” denen bu faaliyet ve ön­cesindeki salavatlama, gerekse namazın tamamlanmasından sonra okunan Âyetü’l-kürsî, onu takip eden tesbîhat ve diğer dualarla teravih namazlanndaki salât-ı ümmiyyeler, ramazan ilâhileri ve minarede iki müezzinin karşılıklı veya birkaçının hep birlikte okudukları ezan­lar cumhur müezzinliği icraatı içerisin­de yer almaktadır. Bütün bunlarda ses cinsi, nefes miktarı ve nağmelerde bir­lik en önemli şartlan teşkil eder.

Diyanet İslam Ansiklopedisi