Ciro Alegría Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALEGRİA, Ciro (1909-1967)

Perulu romancı. Yerli kabilelerin yaşamlarını konu edinen romanlarıyla Güney Amerika’nın önde gelen yazarları arasına girmiştir.

4 Kasım 1909’da Peru’nun kuzey bölgesinde bulunan Sartimbaba’da doğdu. Çocukluğu yoksul insanların, yerlilerin ve melez köylülerin arasında geçti. Ortaöğrenimini Trujillo’daki San Juan Koleji’n-de tamamladıktan sonra gazetelere çeşitli konularda yazılar yazdı. 1930’da üniversiteye girdi, ancak aynı yıl katıldığı APRISTA (Alianza Popular Revolucio-nario Americana-Amerikan Devrimci Halk Birliği) örgütündeki çalışmaları yüzünden 1931 ve 1933 yıllarında iki kez tutuklandı, sekiz ay hapis kaldı. Ülkesindeki iktidar değişikliği hapisten kurtulmasına yol açtıysa da, devrilen hükümet yeniden güç kazanınca, 1934’te Şili’ye kaçmak zorunda kaldı. 1941’den 1948’e değin ABD’de yaşayan Alegria, 1948’de ülkesine dönebildi. 1941 yılı Latin Amerika Roman Yarışması’nda birincilik kazanan yazar, 17 Şubat 1967’de Lima’da öldü.

Çocukluğu ve gençliği yoksul yerliler ve melezler arasında geçen Alegria, bu dönemin gözlemlerini La serpiente de oro adlı romantik serüven romanında başarıyla kullandı. Peru’nun Maranon nehri çevresindeki ormanların zorlu yaşamını dile getiren bu romanı büyük ilgiyle karşılandı. Bunu Kuzey Peru yaylalarında çobanlık yaparak yaşamlarını kazanan yerlileri anlattığı Los perros hambrientos izledi. Ancak Alegria’yı Latin Amerikan romanının en önde gelen kişilerinden biri yapan çalışması, birçok eleştirmen tarafından başyapıtı sayılan El mundo esancho y ajeno (“Dünya Büyük ve Bizim Değil”) oldu. Destansı bir dille yazılmış bu roman, açgözlü beyazlara karşı varolma savaşı veren bir yerli kabilenin yaşamını anlatıyordu.

Ülkesinin beyazların boyunduruğundan kurtulması için hem politik, hem sanatsal bir uğraş içinde bulunan Alegria, Peru yerlilerinin yaşamlarını insani özelliklerini öne çıkararak yazması ve dilindeki lirik özelliklerle Güney Amerika’nın önde gelen yazarları arasına girmiştir.

•    YAPITLAR: La serpiente de oro, 1935; Los perros hambrientos, 1938; El mundo esancho y ajeno, 1941, (“Dünya Büyük ve Bizim Değil”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi