Christoph Willibald Gluck Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

12

GLUCK, Willibald (1714-1787)

Bohemya asıllı Alman besteci. Modern opera sanatının öncüsüdür.

Christoph Willibald Gluck, 2 Temmuz 1714’te Yukarı Palatinate bölgesinde Erasbach’ta doğdu, 15 Kasım 1787’de Viyana’da öldü. Babası büyük bir toprak sahibiydi. Gluck’un iyi bir eğitimden geçtiği sekiz ile on iki yaşlan arasında, müzik dersleri de almasına karşın, olağanüstü bir müzik yeteneği olduğu anlaşılamadı. On sekiz yaşma gelince öğrenimini sürdürmesi için gönderildiği Prag’da müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Şan, keman ve viyolonsel öğrendi. Kiliselerde org çalarak ve viyolonsel dersleri vererek geçimini sağladı.

1736’da Viyana’ya giderek, on iki yaşındaki Prens Ferdinand Philipp’in sarayına oda müzikçisi olarak girdi. Ertesi yıl saraya konuk gelen Prens Francesco Saverio Melzi, görgü ve bilgisini artırması için onu İtalya’ya götürdü. Melzi’nin sarayında oda müzikçisi olan Gluck, başta G.Battista Sammartini olmak üzere İtalya’nın birçok ileri gelen bestecisiyle tanışma olanağı buldu, ilk operası Artaserse 1741’de Milano’da başarıyla sahnelendi. Bunun üzerine Venedik ve Torino’dan yeni operalar yazmak üzere istekler aldı.

1745’te Londra’ya gitti. Orada yazmış olduğu La cadusta de giganti ve Artamene operaları İngiliz müzik çevrelerinde tutulmadı.