Caferi sadık Nedir Ne Demek, Hakkında Bilgi

34

Caferi sadık nedir? On iki imamın altıncısı ve İslam alimlerinin büyüklerinden. Eshab-ı kiramı görmekle şereflenen Tabiin devrinin ve evliyanın yükseklerinden. Kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük alimlerin dördüncüsüdür. Künyesi, Ebu Abdullah’tır. Tahir, Fadıl gibi