Boyut Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Boyut nedir? Belirli bir doğrultuda ölçülmüş bir büyüklüğü ifade etmek için kullanılan geometrik bir terim. Nokta boyutsuz olarak kabul edilir. Çizginin sadece uzunluk olmak üzere bir boyutu vardır. Yüzeylerin uzunluk ve genişlik olarak iki boyutu, hacimlerin ise uzunluk, genişlik ve kalınlık veya yükseklik şeklinde üç boyutu vardır. Cebrik olarak çizgilerin uzunluğu lineer (birinci dereceden), yüzeylerin alanı kuatratik (ikinci dereceden), hacimlerin hacmi kübik (üçüncü dereceden) denklemlerle ifade edilebilir. Bu yüzden (x, x 2 , x 3 , x 4 …) gibi ifadeler bir, iki, üç, dört boyutlu olarak tarif edilir. Benzer şekilde mekanikteki zaman, kütle uzunluk ve bunların türevleri olan büyüklüklerin ve pekçok fiziksel büyüklüklerin birimlerini ifade etmek için yine boyut terimi kullanılır. Uzunluk = (L), Kütle = (M), Zaman = (T) olmak üzere fiziksel büyüklükler hep bu üç terimden türerler Hız= V= L/T=[L.T- 1 ] Alan=(L 2 ) Hacim=(L 3 ) İvme= a= V/T= [L.T-1/T]= [L.T- 2 ] Kuvvet= M.a= [M.L.T- 2 ] Yoğunluk= d=M/V [M.L- 3 ] Basınç= F/A= MLT -2 /L 2 = [ML -1 T -2 ] Enerji= W=F.L=M.L.T -2 L[M.L 2 T -2 ]

Sözlüklerde geçen anlamı : “boyut” ne demek?1. Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı; doğruların, yüzeylerin ya da cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan, uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut.

2. Nitelik, genişlik, kapsam. 3. Durum. Cümle içinde kullanımı Macarların kukla tiyatrosunu seyrederken de aynı inanılmaz boyutlara vardığını görmüştüm. – H. Taner Boyut

kelimenin ingilizcesi: n. dimension, size, format, extent, dimensions