Tarih

Biri Maune Olayı, Biri Maune Vakası,

Bi’r-i Maune vakası, Seriye-i Kurra adıyla da anılır. Hicretin dördüncü yılının Safer ayında (Ağustos 625) oldu.

Beni Amir kabilesi reislerinden Ebu Bera Amir bin Malik, müslüman olmamasına rağmen, müslümanlar hakkında iyi niyet beslerdi. Bu itibarla, Medine’ye gidip Hz. Muhammed ile görüştü. Bu arada: “Ya Muhammed, Necidîilere ashabınızdan bir miktar adam yollarsanız İslâm olurlar kanaatindeyim” dedi. Hz. Muhammed de: “Necidîilere güvenemem, ashabıma gadretmelerinden korkarım” dedi. Bunun üzerine Ebu Bera: “Necid’e gelince, benim ahd ve emanım altına girmiş olacaklarından, onlara kimse dokunamaz” cevabını ve teminatını verdi.

Hz. Muhammed, Ebu Bera’ın teminatı üzerine ensarın ileri gelenlerinden Münzir bin Amr’ın idaresinde hepsi hafız ve Ashabı Suffa’dan oluşan yetmiş kişilik bir kafileyi Necid taraflarına gönderdi. Bu kafilede, Ebubekir Sıddık’ın azadlısı Amir bin Füheyre de bulunmakta idi. Ayrıca Hz. Muhammed, Amir bin Malik’in kardeşinin oğlu olan Amir bin Tufeyl bin Malik e verilmek üzere bir de mektup yazdırıp ellerine verdi.

Kafile, Bi’r-i Maune mevkiine vardığında, Hz. Muhammed’in mektubu Haram bin Milhan ile Amir bin Tufeyl’e yollandı. Amir, huzuruna gelen elçiyi, yanındakilerle birlikte dinledikten sonra, kendisine uzatılan mektubu okumadan yırtıp elçiyi de öldürdü. Diğerlerini de öldürmek için kabilesinden kuvvet toplamaya çalıştı. Fakat Beni Amir kabilesi, gelenlerin Ebu Bera Amir bin Malik’in himayesinde olduklarını öğrendiklerinden. Amir bin Tufeyl’i suçlu görüp kendisine, Müslümanları öldürmek için yardım etmeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine Amir bin Tufeyl, etraftaki Beni Süleym kabilesinin Useyye, Rail ve Zekvan kollarından temin ettiği adamlarla, müslümanlara Bi’r-i Maune mevkiinde ani olarak hücum edip hepsini şehid etti. Yalnız, öldü sanılan Kaab bin Zeyd ile bindikleri develerle civarda deve gütmeye giden ve olaydan sonra esir edilen Amir bin Ümeyye bu badireden kurtuldu. Esir olarak yakalanan Amr bin Ümeyye, Beni Amir ile akraba olduğunu söyleyince serbest bırakıldı. Medine’ye gelip olayı haber vermeye çalışan Amr bin Ümeyye, yolda Beni Amir kabilesinden iki ikşiye rastlayıp intikam almak için onları öldürdü. Meğer bunlar, Medine’den gelmekte idiler. Ve üzerlerinde Hz. Muhammed’ten aldıkları emanname (dokunulmazlık) vardı. Amr bin Ümeyye gelip durumu Hz.Muhammed’e bildirince. O da: “Çok kötü yapmışsın. “Ahd ve emanım altında bulunan iki kişiyi öldürmüşsün” dedi Bu iki kişinin diyetini vermek üzere komşu ve anlaşmalı kabilelerden yardım istedi. Yahudi kabilelerinden Beni Nadir kabilesi reisleri bu yardımı vermekten kaçınıp küstahlıkta bulundular.

Bi’r-i Maune’de meydana gelen facianın haberi Medine’ye gelince. Hz.Muhammed çok üzüldü. Kendisine bu acı haberin ulaştığı gece,  Beni Süleym kabilesinin Useyye, Rail ve Zekvan kolları için, sabah namazının ikinci rekatında rukûdan doğrulunca:

“Allah’ım! Onların durumlarını sana havale ediyorum. Ey Allah’ım! Onların yıllarını Yusuf Peygamber’in kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına darlık getir.”
diye beddua etmiş ve buna beş vakit namazlarında bir ay müddetle devam etmişti. Cemaatin de arkasında “âmîn” demiş, çok geçmeden, bu dua kabul olmuş, bu kabilelerde çıkan bir veba ile kıtlık, yedi yüz kişinin ölümüne sebep olmuştur.

Ebu Bera Amir bin Malik de hadisenin acısına dayanamayıp üzüntüsünden felç olup öldü. Ebu Berra’nın oğlu Rabia ise, amcasının oğlundan bunun intikamını almak için yemin etti. Ve neticede Amir bin Tufeyl’i feci bir şekilde öldürdü.

İlgili Makaleler