Besim Atalay Kimdir, Kısaca Biyografi, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

22

Besim ATALAY, dil bilgini ve yazar (Uşak 1882-Ankara 1965).

Uşak’ta rüştiye ve medrese öğrenimi gördü. Dârülmuallimin’i 1912 yılında bitirdi. Öğretmenlik, okul müdürlüğü, maarif müdürlüğü görevlerinde bulundu. Birinci Büyük Millet Meclisi’ne Kütahya mebusu olarak girdi; Parlamento’daki görevini 1946′-ya kadar sürdürdü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Farsça okuttu (1937-1942), Türk Dil Kurumu’nda çalıştı. Dilimizle ilgili bazı arapça eserleri ve Kur’an’ı Türkçeye çevirdi. Tarih, edebiyat ve din alanında da çalışmaları vardır.

Başlıca eserleri: Divanü lûgat-it-türk (5 cilt, tercüme, tıpkıbasım ve dizin, 1939 -1943); Türkçemizde -man, -men (1940); Et-tuhfetü’z-zekiyye fi’l-lûgat-it-Türkiye (metin yayımı, 1945); Kur’anı Kerim’ira Türkçe çevirisi (1962).