Bertolt Brecht Kimdir, Kısaca Hayatı, Kitapları, Oyunları, Hakkında Bilgi

Bertolt Brecht, Asıl adı Eugen Berthold Friedrich Brecht (10 Şubat 1898 Augsburg – 14 Ağustos 1956 Berlin) 20.yüzyılın en etkili Alman şairi, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni olarak nitelendirilir. Eserleri uluslararası alanda da saygı ile kabul görmüş ve ödüllendirilmiştir. Daha önce Erwin Piscator tarafından adı konulan epik tiyatronun, diğer bir deyişle “Diyalektik Tiyatro”’nun kurucusudur. Brecht kendisini “Komünist” olarak tanımlar.

Siyasal dramın ve Marksist tiyatro anlayışının önde gelen temsilcilerinden olan Brecht, kökeni Doğu tiyatrosunun göstermeci ya da açık biçim tekniğine uzanan epik tiyatro, epik oyunculuk, epik müzik, epik dramaturji gibi kavramları 20. yüzyıl tiyatro estetiğinin temeline yerleştirmek için önemli çalışmalar yaptı. Marksist sanat anlayışına olumsuz tipleri de katarak, insanın doğasını değil, toplumsal ilişkiler içindeki Konumunu, aynı zamanda duygu-akıl çatışması karşısındaki davranışlarıyla bunların sonuçlarını tümevarıma ve bileşimci bir yöntemle ele alıp aktarmayı denedi. Arıstoteles’çi tiyatro anlayışına karşı epik tiyatro anlayışının savunuculuğunu yapan Brecht, özellikle 1920’li yılların sonlarından başlayarak yazdığı opera, opera-komik. didaktik oyunları, savaşı konu alan yapıtlarıyla tanındı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Berlin’de kurduğu Berliner Ensemble adlı topluluk, Brecht dramatuturjisinin laboratuvarı oldu.

1960’tan sonra Türkiye’nin düşünce yaşamında meydana gelen değişim içinde Brecht ve tiyatrosu da önem kazanmaya başladı. Car-rar Ana’nın Silahları, Sezuan’ın İyi İnsanı, Üç Kuruşluk Opera, Bay Puntila ile Uşağı Matti 1960’larda. Adam Adamdır, Arturo Ui, Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti, Ana gibi oyunlar 1970’lerde Türkçeye çevrilip özel, ödenekli ve amatör sahnelerde oynandı. Kimi yazarlar ve bilim adamları da da onun kuramsal yazılarından, şiirlerinden ve notlarından çeviriler yayımladılar.