Berâat-ı İstihlal Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

23

Divan edebiyatında manzum veya mensurbir esere, konusuna uygun tarzda güzel bir ifade ve sözlerle başlayarak iyi bir giriş yapmaktır.