Beda Venerabilis Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEDA [ Venerabilis ] (674-734 ?)

İngiliz tanrıbilimci ve tarihçi. İngiliz Katolik Kilise’sinin kurucusu ve kuramcısıdır. Tanrıbilimle felsefeyi uzlaştırmaya çalışmıştır.

İngiltere’de Northumberland yakınlarında doğdu, bütün yaşamı boyunca kaldığı Wearmouth manastırında öldü. Beda Venerabilis’in yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. Çağından bugüne kalan kaynakların bildirdiğine göre, yedi yaşında öksüz kalmış, Wearmouth manastırının kurucusu olan rahip Benedictus’un yanında yetişmiştir. Bu manastırda öğrenim görmüş, kendinden önce gelen ve yapıtları o çağda bilinen bütün Yunan, Latin filozofları okumuş, Hıristiyanlık’ın doğuşundan sonra dinle felsefeyi bağdaştırmaya çalışarak yeni bir düşünce çığırı açan “kilise babaları”nın yazılarını incelemiş, fizik, matematik, gökbilim, coğrafya konularında çalışmış, kiliseler tarihiyle ilgilenmiştir. Otuz yaşlarındayken rahip olmuş, sonra bütün çalışmalarını tanrıbilim ve felsefe üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Beda Venerabilis’e ün sağlayan, ona “Saygıdeğer” sanını kazandıran başlıca yapıtı, Roma ve İngiltere kiliselerinden gelen yazılı kaynaklara dayanarak ortaya koyduğu Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum adını taşıyan tarihidir. Bu yapıt, bir kilise tarihi olmasına karşılık yazarın yaşadığı çağa değin İngiltere’nin toplum olaylarını, dinle, tanrıbilimle ilgili sorunlarını, önemli kişilerin yaşam öykülerini içeren geniş bilgilerle doludur.