Basitname Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

25

Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller.