Ayet Nedir, Ayet Ne Demektir, Anlamı, Sayısı

Âyet, Arapça bir kelimedir. Sözlük anlamı delil, işaret, öğüt demektir. Kur’an’da başlı başına bir anlamı bulunan, sûreleri meydana getiren, kısalıkları uzunlukları birbirinden farklı Kur’an’ı oluşturan, Kur’an’a has cümle demektir. Kur’andaki âyetlerin sayısı konusunda ihtilaf vardır. Kur’an’ı Kerîm’deki ayetlerin sayısı; Basra, Kûfe, Mekke ve Medine âlimlerine göre  6217, 6214, 6210, 6220, 6236, 6205, ve 6666 gibi farklı sayılardadır.

Bu farklılıkların sebebi şudur: Hz.Muhammed’in öğretme gayesiyle sahabeye Kur’an okurken ayet başlarında, buranın durak olduğunu hissettirecek kadar duruyor, fakat mana tamam olmadığı için peşinden diğer ayete geçiyordu. Bu okumayı işitenlerden bir kısmı, Peygamber’in okuyuşunda ara verdiği kısmı bir ayet olarak benimsiyor; diğerleri ise, mana tamam olana kadar devam eden lâfızları bir ayet sayıyordu. Ayrıca Kûfeli âlimler, bazı surelerin başında bulunan harfleri ayet olarak kabul ettikleri hâlde diğerleri kabul etmiyorlardı. Sure başlarındaki yüzonüç “besmele”nin ayet olup olmaması, vb.

Ayet bir kelimeden oluşabildiği gibi bir sayfa uzunluğunda da olabilmektedir. Kur’an’da tam bir sayfa olan, en uzun ayeti  Müdayene-Borçlanma ayeti denen, günümüzü noterlik sisteminin esaslarını konu alan Bakara Suresinin 28

2. âyetidir.

Kur’an’ın ilk inen âyeti, Alâk Suresinin “Yaratan Rabbinin adıyla oku” mealindeki ilk âyetidir. Kur’an’ın son inen âyeti ise Bakara Suresinin “Allah’a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının.” mealindeki 281. âyetidir