Atopik Dermatit Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

0
42

Atopik dermatit (AD) veya atopik ekzema (AE), şiddetli kaşıntılı, bulaşıcı olmayan, kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. İnfantil dönemde başlar, yarısından çoğu ilk 1 yaş içinde tamamı ilk 5 yaş içinde ortaya çıkar. Hastaların yarısı 2 yaş civarında tam olarak düzelir. Üç evresi vardır:

 1. İnfantil dönem (2 ay-2 yaş)
 2. Çocukluk dönemi (3-11 yaş)
 3. Adölesan ve erişkin dönemi (12-20 yaş)

İnfantil dönemde en sık yanaklarda olmak üzere, alın, skalp, boyun, ekstremite ekstansör yüzlerinde yerleşim gösteren sulantılı, polimorfik (papül, vezikül, püstül, krut) lezyonlar vardır. Yarısında 2 yaş civarında tam düzelme olur. Çocukluk döneminde ise lezyonlar ekstremite fleksör yüzleri (antekübital/popliteal), yüz ve boyunda yerleşir. Lezyonlar, eritemli, likenifiye plaklar şeklindedir. Adölesan ve erişkin döneminde ise lezyonlar, antekübital, popliteal ve el bileklerinde yerleşim gösteren likenifiye plaklar şeklinde görülür.

Tanı koyabilmek için 3 major ve 3 minör kriter bulunması gerekir. Toplamda 4 major, 21 tane de minör kriter bulunmaktadır

Major kriterler
 1. Kaşıntı (pruritus)
 2. Tipik görünüm ve yerleşimli lezyonlar
 3. Kronik veya kronik tekrarlayan dermatit
 4. Kişisel/ailesel atopik hastalık öyküsü (örneğin: AD, alerjik rinit, alerjik astım, annede el ekzeması)
Minör kriterlerden bazıları
 1. Kserozis
 2. İktiyozis/palmar hiperlinearite/keratozis pilaris
 3. Serum Ig E yüksekliği
 4. Deri enfeksiyonlarına yatkınlık
 5. Dennie-Morgan infraorbital katlantısı
 6. Periorbital renk koyuluğu
 7. Terlemeyle artan kaşıntı
 8. Yünlü giyeceklerle ortaya çıkan kaşıntı
 9. Kelitis
 10. Pitriyazis alba
 11. Besin alerjisi
 12. Çevresel/ruhsal faktörlerin hastalığın seyrini etkilemesi

Hastalığın kalıcı tedavisi yoktur, hastalara kısa süreli tedaviler verilir. Atopik dermatit sıklıkla, astım ve konjonktivit gibi, diğer atopik hastalıklarla birlikte bulunur.

20. yy. başından beri, atopik dermatit gibi birçok mukozal inflamatuar hastalıklığın sıklığı ciddi oranda artmıştır. Günümüzde sanayileşmiş ülkelerde çocukların %10-20’si ve erişkinlerin %1-3’ü bu hastalıklara sahiptir, ve ABD’de son 30-40 yılda bu hastalıkların prevelansı yaklaşık üç katına çıkmıştır.

İlgili konular

 • Ekzema (dermatit)