Arthur Kopit Kimdir, Hayatı, Oyunları, Hakkında Bilgi

38

Kopit oyunlarında farsa yakın bir gülmece anlayışını sergilemiştir. Oyunlarının iskeletini kurmada geleneksel kahramanların parodilerini kullanmıştır. Konularına çağdaş yazarların sık başvurdukları bir yöntemle yaklaşmış, ciddi, hatta bazen dehşet verici bir gerçekliğe, gülünç yanından bakmış, onu gülmece yönünden ele almıştır.

• YAPITLAR (başlıca): The Questioning of Nick, 1957, (“Nick’in Sorgulanması”); Aubade, 1958, (“Sabah Şarkısı”); Sing to Me Through Open Windows, 1958, (“Bana Açık Pencerelerden Şarkı Söyle”); To Dwell in the Palace of Strangers, 1958, (“Yabancıların Sarayında Sefa Sürmek”); On the Runway of Your Life You Never Know What’s Corning off Next, 1958, (“Yaşam Yolunda Neyle Karşılaşacağınızı Hiçbir Zaman Bilemezsiniz”); Oh Dad, Poor Dad, Mamma’s Flung You in the Closet and I’m Feeling so Sad, 1961, (Ah Baba Vah Baba Annem Koydu Seni Dolaba Çok Üzüldüm Ben Buna); Indians, 1968, (“Kızılderililer”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi