Arşi (şair) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARŞÎ (16-yy)

Türk şair. Hurufîlik’in Nesimî’den sonra en güçlü savunucularındandır.

Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Tezkirelerde de Arşî ile ilgili bir kayda rastlanmaz. Bir gazelinin başına eklenen nottan 1562’de doğduğu anlaşılmaktadır.

Divan’ındaki şiirlerden çıkan bilgilere göre, Hurufî şairlerden Muhitî’nin mürididir. Şeyhinin ölümü üzerine yazdığı mersiyede Fazlullah Hurufî’ye bağlılığını övünçle anlatır. Halife Ali ve On İki İmam’a mersiyeleri vardır. Türkçe şiirlerinin yanında Farsça dizeleri de vardır. Nesimî’nin etkisinde kalmış, onun tarzında “tuyuğ”lar yazmıştır. 2500’den fazla beyitten oluşan Divan’ında Hurufîlik’i işleyen şiirlerinin yanında din dışı şiirler de vardır.

•    YAPITLAR: Divan, (Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Bölümü Manzum Eserler, No: 282-285; İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, No: 257).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi