Filozoflar

Aristoteles Sözleri -1 Aristo’nun Felsefi ve Anlamlı Sözleri

 • Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önçe açık olmasıdır.
 • Bütün insanların düşünecegi bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.
 • Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.
 • Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.
 • Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.
 • Akıl (zeka), utanmaz tahsillidir.
 • Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.
 • Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.
 • Yüreği eğitmeden beyni eğiten bir eğitim eğitim değildir.
 • Çocukları eğitenler, onları üretenlerden daha fazla onura layıktır. Çünkü bunlar sadece hayat verdiler, onlarsa iyi yaşama sanatını.
 • O bilenler, yapsınlar. O anlayanlar, öğrensinler.
 • İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.
 • Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
 • Öğrenim çocuk oyunu değildir, ağrısız öğrenemeyiz.
 • Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.
 • Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.
 • Sağlam bilginin en güzel örneği, öğretme gücüdür.
 • Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.
 • Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.
 • Dünya bir hücredir seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.
 • Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.
 • İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilene.
 • Bir, iki kez değil, aynı fikirler bu dünyada sayısız defa boy gösterirler.
 • Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.
 • Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
 • Konuşacak kişi üç noktaya çalışmalı: İlki ikna araçları üretmek, ikincisi, dili, üçüncüsü konuşmanın çeşitli  bölümlerinde uygun düzenlemedir.