Arefe Ne Demek, Arefe Günü Anlamı, Hakkında Bilgi

0
74

Arefe, Kurban bayramından bir önceki güne verilen ad.

Arefe haccın en önemli farzı olan vak­fe’nin yapıldığı yerin diğer adı­dır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe veya Türkçe’de kısaca arefe denilmiştir.

Arefe günü, haccın temel rüknü olan vakfenin o gün yapılması sebebiyle bü­yük önem taşımaktadır. Bu günün öne­mine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler var­dır. Vakfe, arefe günü zeval vaktinden kurban bayramının birinci gü­nü fecrin doğuşuna kadar olan süre içinde yapılır. O gün vakfenin dışında yapılması gere­ken başka önemli hususlar da vardır. Hacıların terviye günü  Mek­ke’den Mina’ya gidip orada geceledik­ten sonra arefe günü sabah namazını Mina’da kılarak güneşin doğuşunu takiben Arafat’a çıkmaları, zeval vaktin­den sonra orada gusletmeleri, öğle ve ikindi namazlarını öğle vaktinde birlikte kılmaları, zamanlarını tekbir, tehlil, telbiye, salâtü selâm ve dua ile geçirmeleri ve akşam güneşin batmasıyla birlikte Müzdelife’ye doğru yola çıkmaları sünnettir. Hz. Peygamber’den arefe günü oruç tutmanın faziletine da­ir hadis rivayet edildiği gibi, Arafat’ta oruç tutmanın menedildiğine ve kendi­sinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de vardır. Buna göre, hacıların za­yıf düşerek asıl görevlerini aksatmaları­na yol açacağı için arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin ay­nı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiştir. Ayrıca kurban bay­ramının dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından oku­nan teşrik* tekbirlerine de arefe günü sabah namazından sonra başlanır. Diğer taraftan. Hanefılere göre arefe ve daha sonraki dört gün içinde umre yapmak, diğer hac vazifelerini aksatabileceği için tahrîmen mekruh sayılmıştır. Bugün uy­gulamada görülen izdiham. Hanefî mez­hebine ait hükmün isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer üç mezhebe göre ise kerahet söz konusu değildir.

Arefe günü, Arafat’taki hacıları taklit maksadıyla halkın Mescid-i Nebîde ve­ya başka herhangi bir mescid veya yer­de toplanması bidat olup mânâsız bir davranıştır.

Kurban bayramından bîr gün öncesi­ne mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi. bel­li gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların ce­reyan ettiği bir dönemden önceki gün­lere de Türkçe’de arefe denmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi