Filozoflar

Anselmus (Filozoflar Biyografileri)

filozof-4/anselmus_” 192″ 208″ Anselmus

İtalyan tanrıbilimci. İnanç sorunlarına us ilkelerine dayanarak çözüm aramış, Tanrı’nın varlığını varlıkbilim yöntemiyle ve Aristoteles mantığına dayanarak kanıtlamaya çalışmıştır.

Anselmus. 1033-1109 yılları arasında yaşamış olan ve Tanrı’nın varlığına ilişkin ontolojik kanıtıyla tanınan Hıristiyan filozof.

“İnanmak için, anlamaya çalışıyorum” değil de “Anlamak için inanıyorum” tavrının başlatıcısı olan ve inanç – akıl ilişkisi söz konusu olduğunda, akıl karşısında inanç ya da imana, bilgi karşısında da otoriteye öncelik veren Hıristiyan düşünür.

Anselmus’a göre, felsefe bir tanrıbilimidir; onun başlıca konusu Tanrı varlığının kanıtlanmasıdır. Tanrı varlığının kanıtlanmasını erek edinmeyen, işe ondan başlamayan bir düşüncenin olumu sonuca varma olanağı yoktur. Felsefe alanına giren, çözüm bekleyen bütün sorunların kaynağı ve öncülü, Tanrı varlığıdır.

İlgili Makaleler