Anıştırma Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

39

Sözlüklerde geçen anlamı : “anıştırma” ne demek?1. Üstü kapalı anlatma, ima.

2. Bir dizede ya da beyitte, bilinen bir olayı, bir atasözünü ya da bir fıkrayı anımsatma sanatı, telmih Anıştırma

kelimenin ingilizcesi: allusion