Andrew Cecil Bradley kimdir? Hayatı ve eserleri

26

Andrew Cecil Bradley kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1851-1935) İngiliz edebiyat eleştirmeni. Shakespeare üzerine yaptığı çalışmalarla ta­nınmıştır. 26 Mart 1851 ’de, Cheltenham’da doğdu. Cheltenham College’da ve Oxford’daki Balliol College’da öğrenim gördü. 1874’te Balliol’de İngiliz Dili okut­manı oldu. Daha sonra felsefe dersleri de vermeye başladı. O sırada Balliol College’ın müdürü olan Jowett ve T. H. Green’in görüşleri doğrultusunda Platoncu ve Hegelci idealist felsefe okullarına yatkınlık gösterdi. Bir süre, Liverpool Üniversitesinde yeni açılan Edebiyat ve Tarih bölümü başkanlığında bu­lunduktan sonra, 1889’da, Glasgow Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü oldu. 1901’de Oxford Üniversitesi’nde şiir bölümü öğretim üyeliği­ne getirildi. En ünlü yapıtları olan Shakespearean Tragedy (“Shakespeare’in Tragedyaları”) ve Oxford Lectures on Poetry (“Şiir Üzerine Oxford Konuşma­ları”) Oxford’da öğretim üyeliği yaptığı yıllarda yazıldı. 2 Eylül 1935’te, Londra’da öldü.

Bradley’in Shakespeare değerlendirmesi uzun bir süre İngiliz Dili ve Edebiyatı çalışmalarının temel kitabı sayıldı. Eleştiri anlayışı 20. yy’da yeni çalışma­larla büyük ölçüde aşılmış olmasına karşın, Coleridge’in Shakespeare anlayışım geliştiren romantik bir yaklaşım olarak önem taşır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 19. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984