Mitoloji

Amon (Mısır Mitolojisi Tanrıları)

Amon (Amun,Amoun,Ammon)

mitoloji-2/amon” 219″ 352″ Amon, (aynı zamanda Amun, Amoun olarakta yazılan, Amin ve nadiren Imen veya Yamun, Yunan Ἄμμων Ammon ve Ἅμμων Hammon) olarakta bilinir.

Amon, Kelime kökü olarak, “benzersiz” ve “ne görülemez” gizli olan “anlamına gelir. Amon, Teb’in baş tanrısıdır. Eşi Ame-net’le birlikte ilk tanrılardan biridir. Kutsal hayvanları kaz ve koçtur. Orta Krallık Dönemi’nde sadece yerel bir tanrıydı ama Tebliler Mısır’a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu. 18. Hanedan’dan itibaren Tanrıların Kralı oldu. Ünlü Amen Tapınağı Karnak, dünyanın en büyük dinî yapısıdır. 19. ve 20. Hanedanlar Amen’in “görünmeyen yaratıcı güç” olduğunu cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde ve yer altı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürlerdi.

Kelime kökü olarak Amon, “görülmemiş” gibi ve “ne görülemez” gizli olan “anlamına gelir. Bu gerçeği tüm dönemlere ait toplanan pek çok örnekle kanıtlanmıştır. Şu anda, sadece kendini “gizli” olduğu söylenen tanrı adını ve “gizli” da onun formu olduğu söyleniyor “bilinmeyen.” Ptolemaios dönemi yaklaşma zamanlarında, adı Amon kök erkek, bağlı olduğu görünüyor “kalıcı olmak, uymak;” ve ona uygulanan niteliklerinden biri de ebedi olmak idi.