Ali Tevfik Tanoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

49

TANOĞLU, Ali (1904 – Milliyet – 10 Eylül 1978)

Türk, coğrafyacı. Beşeri ve iktisadi coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

Ali Tevfik Tanoğlu Kosova’nın (Yugoslavya’da) Seniçe ilçesinde doğdu. 1929’da İstanbul Darülfünunu Coğrafya Bölümü’nü bitirdi. 1929-1933 arasında Fransa’da öğrenim gördükten sonra dönüşünde doçent oldu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde görevlendirildi. 1942’de profösör oldu. 1950-1952 arası ve 1956-1957 yıllarında iki kez Edebiyat Fakültesi dekanlığı, 1957-1959 arası İstanbul Üniversitesi rektörlüğü yaptı. 1959’da ordinaryüs profesörlüğe yükseldi 1974’te emekli oldu.

Tanoğlu, öncelikle insanın içinde yaşadığı ve iktisadi çalışmalarda bulunduğu ortama önemii etkileri olan kuraklık, yükseklik, eğim gibi koşulların tanımını yaptıktan sonra asıl alanı olan iktisadi ve beşeri coğrafyanın konusuna giren çalışmalarda bulundu. Türkiye’de tarımsal yaşamın coğrafi karakterini, toprak ve nüfus ilişkilerini inceleyerek, enerji kaynaklan, tarım ve enerji coğrafyası konusunda önemli katkılarda bulundu. Türkiye’de nüfus dağılımını ilk kez noktalama yöntemiyle ortaya koydu. Nüfus yoğunluğu sorununu çeşitli açılardan inceledi. Türkiye’nin hipsografya eğrisini ve ilk kuraklık indisini çizerek klimatoloji (iklimbilim) çalışmalarının gelişmesine katkıda bulundu.

• YAPITLAR (başlıca): Enerji Kaynaklan, 1941; Ziraat Hayatı, 1942; Malatya Dolaylarında Coğrafi Geziler, 2 cilt, 1943-1944; Samsun Limanı ve Hinterlandı, 1944; Türkiye Atlası (A.Erinç ve S.Tümertekin ile), 1961; Nüfus ve Yerleşme, 1966.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi