Alaüddevle Camii Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Alaüddevle Camii. Gaziantep’te Dulkadıroğulları devrine ait cami.

Uzunçarşıda bulunan ve halk arasın­da Ali Dovla Camii adıyla anılan bina. Ev­liya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre Dulkadıroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey (1479-1515) tarafından yaptırılmıştır. Günümü­ze ulaşabilen en önemli orijinal kısımla­rı minaresi ile avlu döşemeleridir. Silin­dir gövdeli minarede zencerek motifli kuşak, şerefe korkuluklarında da sağır nişler biçimindeki taş levhalar dikkati çekmektedir. Avlu döşemelerinde siyah beyaz taş dizileri ile iç içe dikdörtgenler meydana getirilmiş, cümle kapısı önün­de de kırmızı mermer ve siyah taşlar kullanılmıştır. Son cemaat yeri bulun­mayan binanın tromplarla geçişi sağla­nan tek kubbesi, yaklaşık 15.30 m. ka­dardır. Minare ile cami arasında küçük bir aralık mevcuttur.

Harap durumda olan cami, beş yıl sü­ren imeceyle, her mahalle halkının birer gün çalışması sonucu 1901’de tek­rar ibadet edilecek hale getirilmiş ve bu münasebetle mihrap üzerine, metni Ha­cı Abdullah Edib Efendi’ye ait olan bir kitabe konulmuştur. İstiridye kabuğu nişli mihrap ile minber ve vaiz kürsüsü de bu dönemde yenilenmiştir.

DİA