Ana Sayfa Tarih Tarihi Eserler Alacalı Camii Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Alacalı Camii Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

0

Alacalı Camii. Harput’ta (Elazığ) XIII. yüzyıl başlarına ait bir Artuklu camii.

Bir avlusu ve çevresinde medrese odaları bulunduğu bilinen yapının, 600 (1203-1204) yıllarında Artukoğulları’nın Harput kolundan Nûreddin Ebü’f-Fâzıl Artuk Şah’ın babası Hızır Bey zamanın­da yapıldığı kabul edilmektedir. Ancak bu dönemden kalan bölümler, kademe­li üç açıklığın bulunduğu kuzey duvarı, caminin batı köşesinde iki renkli kesme taşlardan örülmüş minare, minarenin yanında bulunan üç dilimli niş biçimin­de ve kemeri yine iki renkli taşlardan yapılmış kapı ile bazı detaydan ibaret­tir. Caminin harım kısmı, özellikle Ar­tuklu mimarisinde çok sevilen eşit ara­lıklı iki sivri kemerle üçe bölünmüş, eni­ne dikdörtgen Arap Camii planındadır. Eski bölümleri iki renkli kesme taş ve moloz taşlardan yapılmış olup kalem işi ahşap tavanla ağaç hatıllı moloz taş duvar örgüleri Osmanlı dönemi yenile­melerine aittir. Yapı Artuklu mimarisin­de sık kullanılan iki değişik renkte kes­me taş detaylar sebebiyle Alacalı Cami adını almış olmalıdır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi