Tarih

Ala bin Ukbe Kimdir, Hayatı, Hz. Muhammed’in Katiplerinden

Alâ b. Ukbe.Hz. Peygamber’in kâtibi.

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma­yan Alâ b. Ukbe, Hz. Peygamber tara­fından Abdullah b. Erkam (bazı kaynak­lara göre Erkam veya Zeyd b. Erkam) ile birlikte bugün noterlerce yerine getiri­len bazı işleri yürütmekle görevlendi­rilmişti. Bu iki sahâbî çeşitli kabileleri ve ashabın evlerini dolaşarak borç, mu­kavele vb. muameleleri yazıyla tesbit ederlerdi. Alâ b. Ukbe ayrıca Hz. Pey­gamber’in bazı şahıslara ve kabilelere vermiş olduğu iktâların belgelerini de yazmış olup bu belgelerden biri şöyle­dir:

“Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıy­la. Bu, Peygamber Muhammed’in Cüheyne’den Benî Şemah’a verdiği (iktâın belgesidir: ‘Onlara, Sufeyne’den sınırını çizdikleri ve ektikleri yerleri vermiştir. Kim onlara karşı hak iddia ederse ona hak yoktur. Onların hakkı haktır’. Alâ b. Ukbe yazdı ve şahit oldu”.

Vefat tarihi belli olmamakla birlikte, Hz. Ebû Bekir devrinde Necran amirliği görevini sürdüren Amr b. Hazin’in mai­yetinde kâtiplik yaptığı bilinmektedir.

DİA

İlgili Makaleler