Aksak Ne Demek, Aksak Usülü Nedir, Hakkında Bilgi

0
38

Aksak.Türk mûsikisi usullerinden.

Dokuz zamanlı ve altı vuruşlu, sekiz­lik birimle yazılan bir küçük usuldür. Şematik gösterilişi şöyledir:

Aksak usulüne bu isim, çift zamanlı ol­mayışı ve 2+1 şeklinde bitişi dolayısıyla verilmiştir. Daha çok aruzun hezec bah­rinde yazılmış güftelerin bestelenme­sinde kullanılmıştır. Ayrıca remel bah­rinde ve hece vezniyle yazılmış bazı güf­telerin de bu usulle ölçülerek bestelen­diği görülmektedir. Şarkı, türkü, oyun havası ve ilâhi gibi küçük formdaki eser­lerde sıkça kullanılmıştır.

DİA