Akıl Sözleri -2 Akılla İlgili Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Düşündüren Sözleri

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.
Aristoteles

Yeryüzünün iki gücü vardır, akıl ve kılıç. Çoğu zaman akıl kılıcı yenmiştir.
Platon

Akıllı bir insanın ülkesi tüm dünyadır.
Aristophanes

İnsanlar en az bildikleri konular hakkında en fazla fikir yürütürler.

Montaigne

İnsan başkalarından akıl ve mantık bulmaktan umudu kesti mi akıl ve mantığını kendisi kaybetmiş demektir.
Montaigne

Aklını kullanma cesaretini göster.
I.Kant

Akıl insanın cevheridir.
I.Kant

Kaba güce katlanılabılır ama kaba akla katlanılmaz.

Oscar Wılde

Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir.
Maksim Gorki

İnsan zaman selinde kaybolmaya mahkumdur, ama aklı bu sonsuzlukta bir yıldız gibi parlayacaktır.
Albert Camus

Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.
Voltaire

Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.

Voltaire

Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.
Albert Einstein

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.
Albert Einstein

Doğru olanı yalnızca akıllı insan yakalar.
Goethe

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir.

Goethe

Gerçek, akıllı olanlar için; güzellik ise, duygulu kalpler için yaratılmıştır.
Schiller

Aklın ve deneyimin aksaçlılarınki gibi ama yüreğin masum çocuklarınki gibi olsun.

Schiller

İnsan aklı kuru bir ışık değildir.
Francis Bacon

Hem aşık hemde akıllı olamazsın.
Francis Bacon

Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir.
Napoleon Bonaparte

Kalbin öyle duyuşları var ki akıl onlara asla sahip değil…
B.Pascal

Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.
John Milton

Bir insan kilitli olmayan, ama içeriye doğru açılan bir kapıyı sürekli itiyor, çekmek aklına gelmiyorsa, odada hapistir.

Ludwig Witgenstein

Şaşılacak kadar çok aklım olmalı! Bazen, haftada bir kez aklımı başıma toplamam gerekiyor.
Mark Twain

Akıl tamamlandı mı söz azalır.

Hz. Ali

Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür.
Hz. Ali

Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyandır.

İmam Şafii

Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür.
Mevlana

Akıllı birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefasından iyidir.
Mevlana

Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -1———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -6
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -3———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -7
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -4———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -8
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -5