Akif Mehmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

AKİF MEHMED (18-yy)

Osmanlı tezkere yazarı. Enderun’dan yetişen şairler üstüne bir tezkere yazmıştır.

II. Mustafa’nın damadı Koca Ebubekir Paşa’nın oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ölüm tarihi ise kaynaklarda değişik olarak verilmiştir. Mir’at-i Şi’r adlı tezkeresinin bitimindeki tarih 1797 olduğuna göre, bu tarihten sonra İstanbul’da ölmüş olmalıdır.

Enderun Mektebi’nden yetişti. 1743’e değin Di-van-ı Hümayun teşrifatçılığında bulundu. 1745’de küçük evkaf muhasebeciliğine, 1754’de ikinci kez teşrifatçılığa atandı. Bu görevine ek olarak süvari mukabeleciliği de verildi. 1766’da teşrifatçılık görevinden alındı.

Tarib-i Cülûs-ı Sultan Mustafa Han b. Sultan Ahmed Han, 1764-1768 arasındaki olayları ve devletin teşrifat kurallarını anlatan sade dille yazılmış kısa bir tarihtir.

Mir’at-i Şi’r. adlı tezkeresi, yazarın çağdaşı olup, Enderun’dan yetişen yirmi üç şairin yaşamöyküleri ile şiirlerinden örnekleri içerir. III. Selim adına yazılan yapıt, Enderun’un, Hazıne-ı Hassa, Hazine-ı Hümayun, Kiler-i Hassa ve Seferli Koğuşu’na göre dört bölüme ayrılmış ve her bölümde o koğuşa bağlı şairler anlatılmıştır.

Akif’in kendisi de klasik tarzda şiir yazmıştır.

•    YAPITLAR: Tarih-ı Cülûs-ı Sultan Mustafa Han b. Sultan Ahmed Han, (Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, No:2108); Mir’at-i Şi’r, (Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Emanet Hâzinesi Bölümü, No: 1522).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi