Ahmet Rasim Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Eserleri

0
28

ahmet_rasim.png 80 180 Ahmet Rasim, Türk yazar, gazeteci, tarihçi ve milletvekili. 1864’te İstanbul-Fatih’te doğdu, 21 Eylül 1932’de İstanbul’da öldü.

Gazeteci, yazar, besteci. “Leyla Feride” imzasıyla da yazılar yazdı. İlk öğrenimini mahalle mekteplerinde; orta öğrenimini 1883’te Darüşşafaka’da tamamladı. Memurluk hayatına, Posta ve Telgraf Nezareti’nde başladı. İlk yazısı 1885’te Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çıktı. 1908’de Hüseyin Rahmi ile beraber Boşboğaz ile Gûllabi adında bir mizah dergisi çıkarmaya başladı. Öğretmenlik, savaş muhabirliği ve milletvekillik görevlerinde bulundu. Ahmet Mithat Efendi ile aynı sanat anlayışını benimsedi, okuyucuya bilgi veren yazılar yazdı. Eski zevk ve anlayışı devam ettirmek isteyen görüşe de, batılılaşmadan yana olan görüşe de katılmayarak orta yolu takip etti. Eserlerinde değişik mekânları, kuvvetli gözlemlerle yansıttı. Romanlarında daha çok günlük olaylardan, aşktan, aile meselelerinden bahsetti. Anlatım tekniğinin zayıflığı, üslûbunun karışıklığı gibi sebeplerle romancılığı eleştirildi. Musikiye ilgi duydu. Güftesini kendisinin yapmış olduğu altmış civarında şarkı besteledi. İstanbul’da öldü.