Ahmed Bican Türbesi Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri

Ahmed Bîcan Türbesi. Gelibolu’da XV. yüzyıla ait türbe.

Muhammediyye müellifi Yazıcıoğlu Mehmed’in küçük kardeşi Ahmed Bîcan için yaptırılmış olduğu söylenmekte, an­cak üzerinde hiçbir kitabe bulunmamak­tadır. Âmil Çelebioğlu, Envârü’l-âşikin yazarı Ahmed Bîcan’ın kabrinin ağabeyi Yazıcıoğlu Mehmed Efendinin mescid ve türbesi yanındaki nazirede bulundu­ğunu belirtmektedir. Ayrıca Evliya Çelebi, Sofya’ya gittiğinde kendisine orada Ahmed Bîcan’a ait bir kabir gösterildiğini kaydederse de bu gerçekle uyuşmamaktadır.

Taş ve tuğladan muntazam bir işçilik­le inşa edilen türbe kare planlı olup üs­tü sekizgen sağır kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Giriş kısmında iki ağır pa­yeye dayanan kemerlere oturan bir ön mekân vardır. Türbenin içinde iki lahit bulunmaktadır. Bunlardan Ahmed Bî­can’a ait olduğu kabul edilenin dış yüzü zengin surette geometrik ve rûmî ka­bartmalarla bezenmiştir. Diğeri ise bir kadına aittir. İrdesel ve Alemdaroğlunun hiçbir tarihî esasa dayanmaksızın Hallâc-ı Mansûr Türbesi olarak adlan­dırdıkları bu eser son yıllarda tamir edi­lerek yenilenmiştir.

DİA