Açık hece Nedir Ne Demek, Hakkında Bilgi

Açık hece nedir? Ünlü ile biten hece Cümle içinde kullanımı Ana (a-na), Araba (a-ra-ba), Ütü (ü-tü).