Abdürrahim Ne Demek, İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

0
61

ABDU’R-RAHÎM: er-Rahîm, bağışlayan, esirgeyen, acıyan anlamlarınadır. er-Rahîm isminin tecellî ettiği kula, Abdu’r-Rahîm denir. O, rahmetini takva sahibi ve sâlihlere tahsis etmiş, kızdıklarından da intikam almıştır. Kur’an’da yüz on beş yerde geçer.

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü – Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu