Abdi Çelebi Camii Nerededir, Mimarı, Tarihi, Özellikleri

Abdi Çelebi Camii

İstanbul ili, Fatih ilçesi Kocamustafapaşa semtinde, Sulumanastır yakınında, Müdafaimilliye Caddesi ile Marmara Caddesi’nin kesiştiği yerde  bulunan XVI. yüzyıla ait cami.

I. Süleyman (Kanuni) devrinde Çe­lebi Abdullah b. Abdurrahman tarafın­dan 1533-34’te Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Çilingirler Mescidi, Yedim-İçtim Mescidi, Sankiyedim Mescidi ve Yenicami isimleri ile de bilinir. Kub­besi, dört pilpâye üzerinde yer alan ke­merlere oturur. Minberi 1170’te (1756-57) Mahmud Ağa tarafından yenilen­miştir. Minaresi sağındadır. Yapı üze­rinde, süsleme unsuru olarak görülen dört tane ağırlık kulesine benzer ele­man bulunmaktadır. Köşedeki çeşme ile üstündeki mektebin Dârüssaâde Ağası Beşir Ağa’nın hayratı olduğu bi­linmektedir. Camiyi II. Abdülhamid dev­rinde Serasker Rıza Paşa ihya ettirmiş, Balkan ve I. Dünya Savaşı sırasında ha­rap olduktan sonra da Süedâ Hanım adlı bir kişi tarafından tekrar onartılmıştır. Devam edegelen değişiklikler, yapıdaki Mimar Sinan üslûbunu büyük ölçüde kaybettirmiştir. Toprakla doldurulmuş bir seki üzerine inşa edilen yapının bir süre de ahır olarak kullanıldığı bilin­mektedir. Mihrap çevresinde yer alan çinilerden yalnız mihrap üstündeki kitâbeli olanlar orijinaldir. Mihraptaki “Kıble âyeti”nin etrafını çevreleyen çini üzeri­ne yazılmış besmele ve İhlâs, Kâmil Akdik hattıdır. Kubbe göbeğinde ise İsmail Hakkı Altunbezer’İn bir celî istifi vardır.