Etiket: Otoriteryanizm Nedir

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi Otoriteryenizm, güçlü merkezi güce ve sınırlı siyasal özgürlüklere sahip bir devlet biçimidir. Kişisel özgürlükler devlete bağlıdır ve otoriter bir rejim altında anayasal hesap verme sorumluluğu yoktur. Juan Linz'in 1964 tarihli otoriterliği tanımlaması, otoriter politik sistemleri dört nitelikle karakterize ediyor: Sınırlı siyasal çoğulculuk; Yani, bu tür rejimler yasama, siyasi parti ve çıkar grupları...

Jacqueline de Romilly – Homeros

İlyada, ortak özelliği Troya Savaşı ya da Akhilles'in zaferi olan bir epizotlar bütünü değildir; Bu bir öfkenin ve intikamdan sonra nihayet yatışma anı gelene...

Azmettirme Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Azmettirme nedir? Azmettirmek işi

Sefiller Romanı Kısaca Konusu, Kitap Hakkında Bilgi

Victor Hugo tarafından yazılan tarihi roman Sefiller ilk olarak 1862'de yayınlandı. 19. yüzyılın en büyük eserlerinden biri olarak kabul gördü. Hikaye 1815'te başlar ve...

Babek İsyanı, Babek Ayaklanması Nedir, Tarihi, Sonucu

Babek İsyanı. Hurremî mezhebi şeflerinden biri olan Babek Hürremi'in Azerbaycan'da Abbasi yönetimine karşı çıkardığı ayaklanma. Babek, kuzey İran'da gelişen Hürremîyye (Ḵhorram-Dīnān) adlı bir dini...

Hüseyin Hüsamettin Yaşar Kimdir, Hayatı,Eserleri, Hakkında Bilgi

Hüseyin Hüsâmeddin Yaşar (1869-1939) Amasya Tarihi adlı eseriyle tanınan araştırmacı ve ilim adamı. Kasım 1869'da Amasya'da Çeribaşı ma­hallesinde doğdu. Abdizâde Hacı Mehmed Ağa'nın oğludur. İlk...