Etiket: Ne Demek

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi Otoriteryenizm, güçlü merkezi güce ve sınırlı siyasal özgürlüklere sahip bir devlet biçimidir. Kişisel özgürlükler devlete bağlıdır ve otoriter bir rejim altında anayasal hesap verme sorumluluğu yoktur. Juan Linz'in 1964 tarihli otoriterliği tanımlaması, otoriter politik sistemleri dört nitelikle karakterize ediyor: Sınırlı siyasal çoğulculuk; Yani, bu tür rejimler yasama, siyasi parti ve çıkar grupları...

William Halse Rivers Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RİVERS, William Halse (1864-1922) İngiliz, psikolog ve antropolog. Deneysel psikoloji çalışmalarının yanı sıra akrabalık ilişkileri konusundaki çalışmalarıyla da tanınır. 12 Mart 1864’te Kent ili sınırları içinde...

el-Akidetü’z-Zekiyye Kitabı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mâtüridl âlimlerinden Ubeydullah b. Muhammed es-Semerkandî'nin (VIII/XW. yüzyıl) akaide dair eseri. Tam adı el-'Akidetü'z-zekiyye fî şer­hi keîimeti iû ilahe illallah Muhammed’in resûlullâh'tır. Brockelmann ese­rin adını...

XII.Karl [Demirbaş Şarl] Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

İsveç kralının Ruslar ve Polonyalılar’la yaptığı savaşlardan galip çıkması üzerine, Osmanlı Sadrazamı Ali Paşa Azak Denizi’ne inmiş olan Rus-lar’a karşı İsveç’le işbirliği yapmayı...

Bayağılaşma Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Bayağılaşma nedir? Bayağılaşmak durumu Cümle içinde kullanımı Tek kusuru devre devre bayağılaşması... - R. Halit Karay Bayağılaşma kelimenin ingilizcesi: n. self abasement

Mazhariyet Nedir Ne Demek Anlamı Sözlük Anlamı

Mazhariyet Mazhar olma, nâîl olma. Erişme; büyük bir iştiyakla isteyip arzuladığı şeye kavuşma. Şereflenme.