SİYASAL EKONOMİ

 

SİYASAL EKONOMİ

 

Özellikle XIX.
yüzyılda, Avrupa’da kla­sik kapitalist iktisatçıların iktisat için kul­landıkları
unvan. Siyasal sözü, Özellikle neo-klasiklere kadar, iktisadın değer yargı­lan
ve ideolojiyle yüklü yani normatif olduğunu gösterir. Burada aydınlanma çağıyla
güçlenen tabii düzenin bir gereği olan “bı­rakınız yapsınlar”
ilkesine dayalı serbest re­kabet düşüncesi ile kapitalizmin kurucusu olan
burjuvazinin mücerred modeli olan homo economicus (kendi çıkarına göre davranan
insan) tipi asıldır. Yöntem ise ge­nellikle bunlara dayanan tümdengelimdir.
Ahmet TABAKOĞLU