Regulus Marcus Atilins kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

42

Regulus Marcus Atilins kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Romalı general (MÖ 250) Regulus, cesaret, çok çalışmak ve dürüstlük gibi meziyetleri benimseyen, sorunlara kolay çö­züm aramayan o ünlü Romalı generallerden bi­riydi. Kartaca ile ilk savaşta, Kartaca filosunu ezmiş, Afrika’yı istila ederek Kartaca ordusu­nu savaş alanında dağıtmıştı. Fakat bir yıl son­ra bu kez kendisi yenilip, tutsak düştü.

Kartacalılar, barış görüşmelerinde bulun­mak koşuluyla kendisini salıvermeyi önerdiler. Karşılığında da tutsak teatisi teklif ettiler. An­cak Roma’ya döndüğünde Senato barış öneri­lerini kabul etmedi. Kartaca’nın gücünü ke­sin kırmak istiyorlardı. Regulus bunun üzerine sözünde durdu. Kartaca’ya dönüp, başarama­dığını bildirdi. Kartacalılar da kendisini işken­ceyle öldürdüler.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet